Архив за етикет: търг на Аполон и Меркурий

ПРЕДСТОЯЩИ ТЪРГОВЕ 2015г – 2017г

Предстоящи Търгове на Аукционна Къща „Аполон и Меркурий“*, както следва:

2015г:
месеци: Април, Май, Юни, Септември, Октомври, Ноември и Декември градове (по азбучен ред): Букурещ, Бургас, Велико Търново, Варна, Лондон, Плевен, Пловдив, Прага, София

2016г:
месеци: Април, Май, Юни, Август, Септември, Ноември и Декември
градове (по азбучен ред): Будапеща, Букурещ, Бургас, Варна, Виена, Плевен, Пловдив, София

2017г:
месеци: от Февруари до Декември
градове (по азбучен ред): Будапеща, Букурещ, Бургас, Варна, Варшава, Велико Търново, Виена, Лондон, Париж, Плевен, Прага, Пловдив, София

За всички търгове е подадено Заявление до Министерство на културата с входящ № 94-00-238/17.02.2015г, в което изрично пише, че на търговете няма да бъдат предлагани картини, представляващи културни ценности, съгласно разпоредбите на Закона за културно наследство и Приложение № 12 от Наредба № Н-3 от 03.12.2009г за реда на извършване на идентификация и за водене на Регистър на движими културни ценности, а именно:
Няма да бъдат предлагани – картини и живопис, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа и от всякакви материали, датирани отпреди 50 (петдесет) години И на стойност на или над 300.000 (триста хиляди) лева; акварели, гвашова живопис и пастели, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа, датирани отпреди 50 (петдесет) години И на стойност на или над 60.000 (шестдесет хиляди) лева; рисунки, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа и от всякакви материали, датирани отпреди 50 (петдесет) години И на стойност на или над 30.000 (тридесет хиляди) лева, както и на оригинални гравюри, щампи, сериграфии и литографии със съответните им оригинални плаки и разпечатки, датирани отпреди 50 (петдесет) години И на стойност на или над 30.000 (тридесет хиляди) лева.
Съгласно решението на СГС ще се предлагат и картини от т.нар. „Арестуван търг“, който беше спрян на 27.05.2010г и за който решението на най-висшия орган на Република България е, че нито една творба не представлява културна ценност, съгласно същата разпоредба.

Auction Live