Архив за етикет: Изложби

??зложби в художествен салон "А & М"

2004г.

22.01. – 11.02. – Цветан Колев – живопис
12.02. – 03.03. – Под индиго – живопис (копия на Моне и Ван Гог, копист: Бойко Колев)
04.03. – 31.03. – Творбите на Меркурий – живопис
01.04. – 21.04. – Марко Марков – живопис и пастели
22.04. – 12.05. – Панчо Малезанов – живопис
13.05. – 02.06. – България – в пейзажи и образи
03.06. – 30.06 – 100 картини за продан
01.07. – 31.07. – 2 за една (Бартер на картини)
01.08. – 31.08. – По заявка на клиента
23.09. – 13.10. – net is free (изложба само тук в www.am-bg.com)
14.10. – 03.11. – Фицов: 54 срещу 55
04.11. – 01.12. – Архив в цвят
02.12. – 16.12. – Фото пленер
16.12. – 31.12. – Коледен базар

2003г.
05.01. – 15.01. От депото на „Аполон и Меркурий“ – Живопис
16.01. – 05.02. ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-В??ЗАНТ??ЙСК?? ПРОУЧВАН??Я „ПРОФ. ??ВАН ДУЙЧЕВ“ представя
(пастели, литографии, рисунки)
06.02. – 26.02. Ани и Краси СТЕФАНОВ?? – Текстилни картини
27.02. – 20.03. Стоян М??ТОВ – Живопис
27.02. – 19:10ч. Парад на галериите в България (хотел Sheraton)
27.02. 19:10ч. 37-ми ТЪРГ (хотел Sheraton) (Тема: 20х5 „20 галерии по 5 творби“)
21.03. – 09.04. Георги ТКАЧОВ Живопис
27.03. – 19:10ч. 38-ми ТЪРГ (хотел Тримонциум-Принцес)
10.04. – 30.04. ??збрано от „А&М“ – Живопис
24.04. – 19:10ч. ??збрано от Колекцията на г-н Николай ВАС??ЛЕВ (член на Първия български Ротари клуб 1933г.), 70 години РОТАР?? КЛУБ – София – в рамките на програмата „Културно и историческо наследство“
01.05. – 21.05. САБОТАЖ (от депото на А&M)
22.05 . -18.00ч. Премиера на книгата „Митът Димитър Казаков – Нерон“
23.05. – 11.06. Николай Алексиев – Живопис
29.05. – 19:10ч. 40-ти ТЪРГ (хотел Sheraton)
19.06. – 16.07. Вълко Гайдаров – Живопис
17.07. – 30.07. От депото – Живопис
31.07. – 10.09. Морето в картини – Живопис
04.09. – 19:10ч. Търг в Бургас (хотел „Мираж“)
09.09. – 19:10ч. Соцреализъм (хотел „Кемпински – Зографски“)
11.09. – 15.10. 3×33 – Живопис
16.10. – 05.11. Цанко Лавренов до 1930г. (с фондация „Цанко Лавренов“)
30.10. – 19:10ч.44-ти ТЪРГ (хотел Sheraton)
06.11. – 03.12. Фамилия ??ванови – Живопис
14.11. – 19.10ч. Търг в Бургас (хотел „Мираж“)
03.12. – 23.12. Николай Райнов
11.12. – 19:10ч. ТЪРГ (хотел Тримонциум-Принцес)

2002г.
10.01. – 23.01. Сотир КОСТОВ
24.01. – 06.02. Людмил ВЕСЕЛ??НОВ и Ягодинка КОНСТАНТ??НОВА
07.02. – 20.02. Роберт БАРЪМОВ
21.02. – 02.03. Михаил КАРАПАУНОВ
07.03. – 20.03. Макдонна-Мосхо ТЗАВЕЛЛА
21.03. – 03.04. Випуск ’79 – 23 години по-късно
04.04. – 17.04. Едмонд ДЕМ??РДЖ??ЯН
18.04. – 01.05. От депото на „А & М“
02.05. – 14.05. Павел КРЪСТЕВ + книга
15.05. – 15.05. ПОРТРЕТ??ТЕ НА БУРОВ
16.05. – 29.05. Лини АНЕФ
30.05. -&nbsp19.00ч. ТЪРГ (Sheraton hotel)
30.05. – 12.06. От депото на „А & М“
13.06. – 26.06. Сидер СЕДЕФЧЕВ
27.06. – 10.07. От депото на „A & M“
02.07 – 19:10ч. ТЪРГ (Sheraton hotel)
11.07. – 24.07. От депото на „A & M“
25.07. – 07.08. Разпродажби
09.09. – 19:10ч. ТЪРГ – Соц. Реализъм (Sheraton hotel)
10.09. – 10.09. По заявка на клиента
12.09. – 25.09. Дарина ЦУРЕВА и Максим БОЯДЖ??ЕВ
26.09. – 09.10. Обща изложба
10.10. – 23.10. П??РОНКОВ млад??и (Живопис)
31.10. – 19:10ч. ТЪРГ (Sheraton hotel) (Тема: Малък и среден формат)
24.10. – 06.11. Владимир ШУНЕВ (Живопис)
08.11. – 20.11. – 1 година „А&М“ (картини от Депото)
28.11. – 19:10ч. – Търг (Sheraton hotel), („Религия и Царско изкуство“)
21.11. – 05.12. – Любен БЕЛМУСТАКОВ (живопис)
06.12. – 19.12. – Никола ТАНЕВ + писма
12.12. – 19:10ч. – Търг (Пловдив), („??зящно изкуство в малък и среден формат“)
20.12. – 15.01. – Коледна експозиция (За няколко евро…)

2001г.
08.11. – 21.11. Преслав КЪРШОВСК??
22.11. – 05.12. Емил СТОЙЧЕВ
06.12. – 19.12. Евгени БУГАЕВ
20.12. – 31.12. Коледна експозиция

??зложби в художествен салон „А & М“

2004г.

22.01. – 11.02. – Цветан Колев – живопис
12.02. – 03.03. – Под индиго – живопис (копия на Моне и Ван Гог, копист: Бойко Колев)
04.03. – 31.03. – Творбите на Меркурий – живопис
01.04. – 21.04. – Марко Марков – живопис и пастели
22.04. – 12.05. – Панчо Малезанов – живопис
13.05. – 02.06. – България – в пейзажи и образи
03.06. – 30.06 – 100 картини за продан
01.07. – 31.07. – 2 за една (Бартер на картини)
01.08. – 31.08. – По заявка на клиента
23.09. – 13.10. – net is free (изложба само тук в www.am-bg.com)
14.10. – 03.11. – Фицов: 54 срещу 55
04.11. – 01.12. – Архив в цвят
02.12. – 16.12. – Фото пленер
16.12. – 31.12. – Коледен базар

2003г.
05.01. – 15.01. От депото на „Аполон и Меркурий“ – Живопис
16.01. – 05.02. ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-В??ЗАНТ??ЙСК?? ПРОУЧВАН??Я „ПРОФ. ??ВАН ДУЙЧЕВ“ представя
(пастели, литографии, рисунки)
06.02. – 26.02. Ани и Краси СТЕФАНОВ?? – Текстилни картини
27.02. – 20.03. Стоян М??ТОВ – Живопис
27.02. – 19:10ч. Парад на галериите в България (хотел Sheraton)
27.02. 19:10ч. 37-ми ТЪРГ (хотел Sheraton) (Тема: 20х5 „20 галерии по 5 творби“)
21.03. – 09.04. Георги ТКАЧОВ Живопис
27.03. – 19:10ч. 38-ми ТЪРГ (хотел Тримонциум-Принцес)
10.04. – 30.04. ??збрано от „А&М“ – Живопис
24.04. – 19:10ч. ??збрано от Колекцията на г-н Николай ВАС??ЛЕВ (член на Първия български Ротари клуб 1933г.), 70 години РОТАР?? КЛУБ – София – в рамките на програмата „Културно и историческо наследство“
01.05. – 21.05. САБОТАЖ (от депото на А&M)
22.05 . -18.00ч. Премиера на книгата „Митът Димитър Казаков – Нерон“
23.05. – 11.06. Николай Алексиев – Живопис
29.05. – 19:10ч. 40-ти ТЪРГ (хотел Sheraton)
19.06. – 16.07. Вълко Гайдаров – Живопис
17.07. – 30.07. От депото – Живопис
31.07. – 10.09. Морето в картини – Живопис
04.09. – 19:10ч. Търг в Бургас (хотел „Мираж“)
09.09. – 19:10ч. Соцреализъм (хотел „Кемпински – Зографски“)
11.09. – 15.10. 3×33 – Живопис
16.10. – 05.11. Цанко Лавренов до 1930г. (с фондация „Цанко Лавренов“)
30.10. – 19:10ч.44-ти ТЪРГ (хотел Sheraton)
06.11. – 03.12. Фамилия ??ванови – Живопис
14.11. – 19.10ч. Търг в Бургас (хотел „Мираж“)
03.12. – 23.12. Николай Райнов
11.12. – 19:10ч. ТЪРГ (хотел Тримонциум-Принцес)

2002г.
10.01. – 23.01. Сотир КОСТОВ
24.01. – 06.02. Людмил ВЕСЕЛ??НОВ и Ягодинка КОНСТАНТ??НОВА
07.02. – 20.02. Роберт БАРЪМОВ
21.02. – 02.03. Михаил КАРАПАУНОВ
07.03. – 20.03. Макдонна-Мосхо ТЗАВЕЛЛА
21.03. – 03.04. Випуск ’79 – 23 години по-късно
04.04. – 17.04. Едмонд ДЕМ??РДЖ??ЯН
18.04. – 01.05. От депото на „А & М“
02.05. – 14.05. Павел КРЪСТЕВ + книга
15.05. – 15.05. ПОРТРЕТ??ТЕ НА БУРОВ
16.05. – 29.05. Лини АНЕФ
30.05. -&nbsp19.00ч. ТЪРГ (Sheraton hotel)
30.05. – 12.06. От депото на „А & М“
13.06. – 26.06. Сидер СЕДЕФЧЕВ
27.06. – 10.07. От депото на „A & M“
02.07 – 19:10ч. ТЪРГ (Sheraton hotel)
11.07. – 24.07. От депото на „A & M“
25.07. – 07.08. Разпродажби
09.09. – 19:10ч. ТЪРГ – Соц. Реализъм (Sheraton hotel)
10.09. – 10.09. По заявка на клиента
12.09. – 25.09. Дарина ЦУРЕВА и Максим БОЯДЖ??ЕВ
26.09. – 09.10. Обща изложба
10.10. – 23.10. П??РОНКОВ млад??и (Живопис)
31.10. – 19:10ч. ТЪРГ (Sheraton hotel) (Тема: Малък и среден формат)
24.10. – 06.11. Владимир ШУНЕВ (Живопис)
08.11. – 20.11. – 1 година „А&М“ (картини от Депото)
28.11. – 19:10ч. – Търг (Sheraton hotel), („Религия и Царско изкуство“)
21.11. – 05.12. – Любен БЕЛМУСТАКОВ (живопис)
06.12. – 19.12. – Никола ТАНЕВ + писма
12.12. – 19:10ч. – Търг (Пловдив), („??зящно изкуство в малък и среден формат“)
20.12. – 15.01. – Коледна експозиция (За няколко евро…)

2001г.
08.11. – 21.11. Преслав КЪРШОВСК??
22.11. – 05.12. Емил СТОЙЧЕВ
06.12. – 19.12. Евгени БУГАЕВ
20.12. – 31.12. Коледна експозиция