Търг – онлайн

Търговете онлайн се провеждат заради COVID-19
Можете да намерите повече на главната ни страница.

Очаквайте през 2021 (предварителна програма)**:
28 Януари, четвъртък – Т № 124 – Онлайн
25 Февруари, четвъртък – Т № 125 – Онлайн
18 Март, четвъртък – Т № 126 – Онлайн

22 Април, четвъртък Т № 127 – София (вероятно също онлайн)
20 Май, четвъртък Т № 128 – София
Юни/Юли – онлайн
Август – пауза
Септември – онлайн

21 Октомври, четвъртък – онлайн
11 Ноември, четвъртък – онлайн
09 Декември, четвъртък – онлайн