Как да предложа

Как да предложа картини за УЧАСТИЕ в ТЪРГ?

Изпратете ни Вашите предложения на e-mail адрес artauctionbg@gmail.com в който трябва да посочите:
1. Автор на творбата (ако знаете)
2. Има на творбата (ако знаете)
3. Техника на творбата (примерно маслени бои върху платно; акварел и т.н.)
4. Размери на творбата (трябва да са дадени първо височина после широчина)
5. История на творбата
6. Документи (ако имате такива)
7. телефон/контакт за обратна връзка
8. Снимката, която трябва да придружи цялата тази информация е желателно да бъде в jpg формат и над 3.000 KB.

Аукционната ни къща се запознава детайлно с Вашите предложения и ако се налага извършва допълнително проучване.
Аукционната ни къща задължително подписва договор за консигнация с Вас, за да предложи творбата по най-добрия начин на Търг.
Аукционната ни къща се ангажира с изваждането на документи (ако това се налага), за да няма съмнения относно Вашата творба.
Аукционната ни къща извършва за своя сметка, и ако това се налага, реставрация на творбата, както и се грижи за опазването й.

Ако Вашата творба се продаде на Търг Вие получавате пълната сума, за която сте се подписали под „Договор за Консигнация“ задължително по банков път и в указаните срокове.
Аукционната къща не таксува вашата премия над указаната в „Договора за Консигнация“.

Срокът на „Договора за Консигнация“ не може да надвишава две години от датата на подписване.