Слав Недев – Биотоп

Познавам Слав от години. Той е различен от другите. Неговите творби са по-скоро европейски, отколкото български. В проекта „Биотоп“ обаче намира начин да покаже и „чистите“ български отличителни белези. ??зложбата на Слав ще се открие на 31 Март в залата на „София Прес“, ул. Славянска 29

Какво е Биотоп? Ето – той го казва – още през месец Май 2008г

Биотоп

Биотоп (от гр. ????, „живот”, и ?????, „място”) е пространство с относително еднородни природни условия (само неживата част от природата), предлагащо „място за живот” на дадена общност от биологични видове.

Работите от серията Биотоп са опит за визуализиране на идеята за един вид голяма инсталация, представляваща „град” от контейнери за битови отпадъци. Проектът третира по пластичен начин един от сериозните проблеми на съвременния свят – проблема за боклука. Боклукът в на??е време има вече не само прагматични, но и културни и социални измерения. Засиленото потребление води до засилено замърсяване на околната среда. (Пови??еното производство е също резултат на пови??ено търсене – потребление.) Консуматорското общество е общество на отпадъци. Посланието на проекта е ясно и не се нуждае от специални обяснения: оставяме толкова много отпадъци след себе си, че мястото, където живеем, на??ият „биотоп”, постепенно се превръща в сметище, в което на??ият кръгозор и на??ето движение стават все по-ограничени. Справянето с все по-нарастващия обем отпадъци се е превърнало в сериозен икономически и социално-политически въпрос. Би било добре хората да се замислят по-дълбоко над тези процеси и над своята лична позиция. Съвсем съзнателно ще огранича обясненията, воден от убеждението, че образът се разкрива по специфичен за него начин, който не може и не следва да бъде вербализиран докрай.

Светослав Недев

София, 13. Май 2008

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *