Вешин - корица Т 128

Търг 128 | 20.05.21.

Ярослав Вешин (1860 – 1915)
„ПРЕД ПИВНИЦАТА“, 1884г., туш-перо, гваш върху хартия, 32х45cm
Подпис и надписи на чешки

Търгът ще се състои в гранд хотел „София“,
София, улица „Гурко“ № 1, зала „Триадица“
20 Май, четвъртък,
оглед: 17:17ч
начало: 19:19ч
Вход свободен
* * *
Можете да участвате и през платформата zoom, ако нямате възможност да присъствате на живо в залата, както се допуска участие и по телефон и чрез писмена оферта. Направете своята заявка.
LOT 00. ОПАКОВАНА КАРТИНА
€ 0

LOT 01. Бенчо Обрешков (1899 – 1970)
„Пейзаж от Румъния“, маслени бои/платно, 32х44 см.
Подпис
€ 14.000
LOT 02. Ярослав Вешин (1860 – 1915)
„Пред пивницата“, 1884г., туш-перо, гваш върху хартия, 32х45cm
Подпис и надписи на чешки
16.000
LOT 03. Димитър Гюдженов (1891 – 1979)
„Българският Цар Симеон приема византийски пратеници“, 1924г., акварел/хартия, 53х85 см.
Подпис и дата
€ 18.000
Към LOT 03 се добавя и подарък – плакат, който е бил част от училищни помагала за изучаване на българската история.
Надписът под репродукцията гласи:
„Тържеството става въ обширната и красива тронна зала на царския дворец. Царьтъ, въ разкошно облекло и седналъ на тронъ, приема поклонитѣ и подарѫцитѣ на византийското посолство. Отъ дветѣ му страни горе стоятъ прави шестьтѣ велики боляри, а долу се виждатъ вѫтрешни боляри и войници“
Отпечатан от Д. Панчевъ С-ие
Гюдженов се е подписал на един от тези плакати и е написал:
„На моя учител по Българска История – Проф. Златарски“

LOT 04. Владимир Димитров – Майстора (1882 – 1960)
„Войници“, акварел/хартия, 365х405 см.
(на гърба: „Пейзаж“)
€ 2.800

LOT 05. Никола Маринов (1879 – 1948)
„Селянка със стомна“, смесена техника/хартия, 36х34 см.
(Участие в изложба в НХГ)
€ 4.500
LOT 06. Павел Вълков (1908 – 1956)
„Край Рилския манастир“, 1946г., акватинта/хартия, 43х43 см.
Подпис и дата, (Монографирана)
€ 900
LOT 07. Евгени Бугаев (1925 – 2002)
„Натюрморт в ателието“, маслени бои/платно, 46х56 см.
Подпис
€ 880
LOT 08. Евгени Бугаев (1925 – 2002)
„Натюрморт с цветя и плодове“, маслени бои/платно, 73х60 см.
Подпис
€ 980
LOT 09. Христо Йотов (р.1951)
„Морското дъно“, акварел/хартия, 22×31 см.
€ 400
LOT 10. Александър Петров – Лавандулата (1916 – 1983)
„Голи тела“, пастел/хартия, 64х35 см.
Подпис
Монографирана
€ 2.500
LOT 11. Георги Ковачев – Гришата (1920 – 2012)
„Привечер“, 1966г., монотипия/хартия, 50х65 см.
Подпис и дата
€ 540
LOT 12. Георги Ковачев – Гришата (1920 – 2012)
„Открит рудник“, монотипия/картон, 41х66 см.
Надпис
€ 480

LOT 13. ОПАКОВАНА КАРТИНА
€ 130
LOT 14. Иван Пенков (1897 – 1957)
„Златни облаци“, акварел, гваш, златен бронз/хартия, 355х275 см
Монографирана в книгата „Градина на духовността. Света Гора и българското изкуство в първата половина на ХХв“, стр. 80
€ 5.500
LOT 15. Западноевропейски автор
„Натюрморт“, маслени бои/платно, 65х54 см.
Подпис и дата
€ 350
LOT 16. Владимир Кавалджиев (1908 – 1988)
„След паша“, 1940г., маслени бои/шперплат, 305х41 см.
Подпис и дата
€ 480
LOT 17. Иван Джамбазов (1908 – 1979)
„Морски бряг“, 1979г., маслени бои/картон, 345х49 см.
Подпис и дата
€ 500
LOT 18. Йордан Гешев (1907 – 1973)
„В планината“, 1938г., акварел/хартия, 48×68 см.
Подпис и дата
€ 3.500
LOT 19. Иван Матеев (1911 – 1982)
„Край Созопол“, 1960г., маслени бои/платно, 50×64 см.
Подпис и дата
€ 380
LOT 20. Вера Лукова (1907 – 1974)
„Пейзаж с брези“, 30-те години на XX век, маслени бои/картон, 55×72 см.
Подпис
(Участие в изложби, Монографирана, стр.118)
€ 5.800
LOT 21. Здравко Александров (1911 – 1999)
„Пролет в Карея“*, (Гърция), 1985г., маслени бои/платно, 68×82 см.
Подпис и дата
(Участие в изложби)
* Карея (Καρυές) е град в Света гора, Северна Гърция. В града се намира църквата „Успение Богородично“.
€ 3.880
LOT 22. Стефан Баджов (1880 – 1953)
„Пейзаж от Македония“, 30-те години на ХХ век,
маслени бои/картон, 47×63 см.
Подпис
€ 3.300
LOT 23. Димо Николов (1898 – 1984)
„Пазар в града“, 1923г., маслени бои/платно, 38х46 см.
Подпис и дата
€ 4.000
LOT 24. Никола Кожухаров (1892 – 1971)
„Залавянето на Васил Левски“, маслени бои/платно, 38х46 см.
€ 4.000
LOT 25. Васил Маринов (1879 – 1943)
„Пътека в скалите“, 1926г., маслени бои/платно, 61х36 см.
Подпис и дата
€ 4.400
LOT 26. Иван (Ян Вацлав) Мърквичка (1856 – 1938)
Ескиз към „Козарят“, креда/хартия, 13х22 см.
Надпис
€ 2.200

LOT 27. Иван Петров (1909 – 1991)
„Посрещането на руската армия“, 1964г. маслени бои/картон, 47х70 см.
Подпис и дата
€ 660
LOT 28. Станю Стаматов (1886 – 1963)
„Миньори“, 1947г. маслени бои/платно, 49х67 см.
Подпис и дата
€ 560
LOT 29. Петър Петров (1908 – 1970)
„На нож“, маслени бои/платно, 46х60 см.
Подпис
€ 780
LOT 30. Георги Железаров (1909 – 1991)
„Пазар за цветя“, маслени бои/платно, 40х50 см.
€ 880
LOT 31. Никола Аръшев (1895 – 1984)
„В планината“, 1928г. маслени бои/платно, 46х38 см.
Подпис и дата
€ 2.500
LOT 32. Борис Коцев (1908 – 1959)
„Флирт“, темпера/платно, 66х50 см.
Подпис
€ 3.000
LOT 33. Данаил Дечев (1891 – 1962)
„Мома“, 20-те години на ХХв., гваш/картон, 45х42 см.
Подпис
Монографирана в книгата „Цанко Лавренов“, стр. 83
€ 3.000
LOT 34. Атанас Яранов (1940 – 1988)
„Композиция с коне (Проект за завеса)“, темпера/хартия, 30х80 см.
€ 1.800
LOT 35. Иван Тричков (1892 – 1959)
„Искърското дефиле“, маслени бои/платно, 50х60 см.
Подпис
€ 2.200
LOT 36. Александър Петров – Лавандулата (1916 – 1983)
„Поколения“, маслени бои/картон, 56х38 см.
€ 1.500
LOT 37. Александър Петров – Лавандулата (1916 – 1983)
„Пейзаж от Хива“, маслени бои/картон, 35х50 см.
€ 2.000
LOT 38. Атанас Яранов (1940 – 1988)
„Фигура“, акварел/хартия, 38х27 см.
€ 1.200
LOT 39. Стефан Баджов (1880 – 1953)
„Голо тяло“, акварел/хартия, 28х40 см.
Подпис
€ 1.200
LOT 40. Стоян Венев (1904 – 1989)
„Три синджира роби“, туш/хартия, 18х27 см.
Подпис
€ 1.500
LOT 41. Данаил Дечев (1891 – 1962)
„Народната библиотеката „Кирил и Методий“,
маслени бои/картон, 18х25 см.
€ 1.100
LOT 42. Илия Бешков (1901 – 1958)
„Селянин“, 1954г., туш/хартия, 20х15 см.
Подпис и дата
€ 500
LOT 43. Сули Сеферов (р.1943)
„Майка“, 1999г., акрил/платно, 38х46 см.
Подпис и дата
€ 440
LOT 44. Господин Желязков (1873 – 1937)
„Свети Свети Кирил и Методий“, маслени бои/платно, 82х58 см.
€ 2.000
LOT 45. Любомир Иванов (1911 – 1974)
„Скали край морето“, 1944г., маслени бои/платно, 43х65 см.
Подпис и дата
€ 1.250
LOT 46. Найден Петков (1918 – 1989)
„На полето“, монотипия/хартия, 50х36 см.
Подпис
€ 1.700
LOT 47. Георги Ковачев – Гришата (1920 – 2012)
„Изоставен“, 1978г., маслени бои/платно, 35х45 см.
Подпис и дата
€ 220
LOT 48. Петър Морозов (1880 – 1951)
„На паша“, 1946г., маслени бои/картон, 33х46 см.
Подпис и дата
€ 2.800


LOT 49. Маша Узунова (1903 – 1986)
„Дамата с гълъба“, маслени бои/платно, 60х50 см.
€ 4.500
LOT 50. Елена Карамихайлова (1875 – 1961)
„Пролет“, маслени бои/шперплат, 40х32 см.
€ 5.500
LOT 51. Атанас Дудулов (1892 – 1971)
„Жетварка“, дърво, 70х25х27 см.
€ 1.000
LOT 52. André Favory (1889 – 1937)
„Край езерото“, маслени бои/платно, 74х55 см.
Подпис
€ 1.500
LOT 53. Христо Кърджилов (р.1952)
„Св. Св. Кирил и Методий“, маслени бои/платно, 80х60 см.
Подпис
€ 880
LOT 54. Васил Иванов (1892 – 1971)
„Пейзаж в жълто“, маслени бои/картон, 36х50 см.
€ 1.000
LOT 55. Георги Христов Рубев (1894 – 1975)
„Бурно море“, маслени бои/картон, 28х35 см.
Подпис на кирилица и латиница
€ 440

LOT 56. Петър Доев (1914 – 2007)
„Селски пейзаж“, маслени бои/платно, 46х55 см.
Подпис
€ 220


LOT 57. Греди Асса (р.1954)
„Цар“, маслени бои/платно, 80х65 см.
Подпис
€ (N.A.)
LOT 58. Греди Асса (р.1954)
„Жена с цигара“, маслени бои/платно, 95х74 см.
Подпис
€ (N.A.)
LOT 59. Греди Асса (р.1954)
„Интериор“, маслени бои/платно, 80х65 см.
Подпис
€ N.A.
LOT 60. Румен Скорчев (1932 – 2015)
„Сътворението IV“, 1979г., авторска техника/хартия, (Е/А 23/25), 30х42 см.
Подпис, дата и надпис
€ N.A.

LOT 61. Румен Скорчев (1932 – 2015)
„Кон и човек“, 1995г., смесена техника/хартия, 30х42 см.
Подпис и дата
€ N.A.
LOT 62. Румен Скорчев (1932 – 2015)
„Пролетно тайнство IV“, 1992г., смесена техника/хартия, 70х50 см.
Подпис, дата и надпис
€ N.A.
LOT FINAL. Константин Щъркелов (1889 – 1961)
„Автопортрет“, 10-те години на ХХ век, маслени бои/платно, 50х35 см.
Участие в изложби (СГХГ, 2020/2021)
€ 7.777

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *