Списък Плевен, 11.02.2010г

ТЪРГ № 92, ПЛЕВЕН, 11 Февруари, четвъртък, 2010г.

001. АЛЕКСАНДЪР ДОБР??НОВ (1898 – 1958) лева:

ШАРЖ, гва??, 365х235 360

Подпис

002. Б??НКА ВАЗОВА (1909 – 2007)

БЪЛГАРСКА КОЛЕДА, см.техн., 175х115 220

Подпис

003. Б??НКА ВАЗОВА (1909 – 2007)

ЗАДЯВКА, см.техн., 10х17,                                                                                  240

Подпис

004. Б??НКА ВАЗОВА (1909 – 2007)

КРАЙ ОГН??ЩЕТО, см.техн., 8х11                                                                                190

005. СТЕФАН МАВРОВ

НАТЮРМОРТ, м.б./к., 22х28                                                                             400

006. ГЕОРГ?? ЖЕЛЕЗАРОВ (1897 – 1982)

ЖЕН?? НА ПОЛЕТО, м.б./к., 28х35                                                                    800

007. В??КТОР ТОДОРОВ

СОЗОПОЛ, 1964г, .м.б./к., 495х70                                                                              700

Подпис и дата

008. ПЕТЪР ВЪЛКАНОВ (1923 – 1959)

КУП?? СЕНО, м.б./пл., 51х65                                                                              700

Подпис

009. ЗДРАВКО АЛЕКСАНДРОВ (1911 – 1998)

ГРАД ПОД ПЛАН??НАТА, м.б./пл., 65х795 1.400

010. НЕТАР??БУТ??РАН АВТОР

ГЛАВА, м.б./пл., 805х675 700

011. ??ВАН ХАЛАЧЕВ (1906 – 1963)

НЕСЕБЪР, м.б./пл., 525х635 1.000

Подпис (година на гърба)

012. ??ВАН МАТЕЕВ (1911 – 19??)

СОЗОПОЛ, м.б./пл., 49х64                                                                               1.000

Подпис

013. ГЕОРГ?? БОГДАНОВ (1910 – 1974)

ВЪРШ??ТБА, молив/кад., 25х35                                                                          0

014. ??ВАН БОТУШАРОВ

Х??САР КАП??Я, ту??-перо, ту??-четка/х., 245х16                                                200

015. МАР??Я НЕДКОВА (1925)

МЛАДОСТ, 1967г., монотипия/х., 36х58                                                          200

На гърба: надпис и година

016. Д??М??ТЪР БАТОЕВ (1920 – 1991)

??З ПОКРАЙН??Н??ТЕ, м.б./к., 50х40                                                                           380

017. Д??М??ТЪР БАТОЕВ (1920 – 1991)

КЪЩ?? КРАЙ РЕКАТА, м.б./к., 41х51                                                                   480

018. Д??МО Н??КОЛОВ (1898 – 1984)

СОЗОПОЛСК?? Р??БАР??, 1964г., байц/кад., 26х385 240

Подпис и дата

019. Д??МО Н??КОЛОВ (1898 – 1984)

ПЕЙЗАЖ, 1958г., пастел/хартия, 28х38                                                                     360

Подпис и дата

020. Д??МО Н??КОЛОВ (1898 – 1984)

КРАЙ БРЕГА, 1955г., байц/кад., 29х38                                                               0

Подпис и дата

021. ЯНКО ГАЙДАРОВ

БАРАТА, акварел/к., 33х395 160

Подпис

022. БЛАГОЙ ??ВАНОВ (1933 – 1998)

КОПР??ВЩ??ЦА, 1948г., акварел/к., 32х41                                                          200

Подпис и дата

023. БЛАГОЙ ??ВАНОВ (1933 – 1998)

СЕЛСКА КЪЩА, м.б./к., 26х325 300

024. БЛАГОЙ ??ВАНОВ (1933 – 1998)

ТРЯВНА, 1965г., м.б./к., 325х415 400

(Гръб: подпис и дата)

025. ??ВАН ТР??ЧКОВ (1892 – 1959)

ПЕЙЗАЖ, м.б./к., 195х40                                                                                    600

Подпис

026. АТАНАС КОЖУХАРОВ (1921 – 1987)

СКАЛ?? КРАЙ МОРЕТО, 50-те г. на ХХв., акварел, 43х54                                     1.000

Подпис

027. ТОДОР КОЖУХАРОВ

СЕЛСКА УЛ??ЦА, 1941г., акварел/х., 25х18                                                         180

Подпис и дата

028. Н??КОЛА КОЖУХАРОВ (1892 – 1971)

МАМА, м.б./пл., 20х28                                                                                     900

029. СОТ??Р КОСТОВ – ГРАФА (1914 – 1992)

МАНАСТ??Р, акварел/х., 31х24                                                                           300

030. ??ВАН ГЕОРГ??ЕВ – РЕМБРАНДА (1938 – 1994)

ЧОВЕК С ВЕСТН??К, суха игла, ЕА, 18х195 160

Монограм

031. ??ВАН ГЕОРГ??ЕВ – РЕМБРАНДА (1938 – 1994)

ДЕТСКА ГЛАВА, офорт ЕА, 165х155 160

Монограм

032. ЕЛЕНА ПАНЕВА – КОЦЕВА (1917 – 1987)

В??ЛНА ЗОНА, м.б./пл./к., 25х35                                                                      300

Подпис

033. Н??КОЛА ТУСУЗОВ (1900 – 1977)

АН??НОТО КОНЧЕ, ту??/четка/хартия, 175х25                                                   180

Монограм

034. Н??КОЛА ТУСУЗОВ (1900 – 1977)

КРОТКА ?? ПОСЛУШКА, ту??/четка/хартия, 175х22                                            180

Монограм

035. ГЕОРГ?? БОГДАНОВ (1910 – 1974)

ПР??КАЗКА, акварел, 175Х14                                                                              240

Монограм

036. ГОСПОД??Н ГЕОРГ??ЕВ (1909 – 1978)

СЕЛО, м.б./к., 27х325 300

037. СТЕФАН ЕГАРОВ (1882 – 1973)

ПЕЙЗАЖ, м.б./к., 26х19                                                                                     300

Подпис

038. СТЕФАН ЕГАРОВ (1882 – 1973)

НАТЮРМОРТ С Д??Н?? ?? ЯБЪЛК??, м.б./к., 34х49                                              600

039. ПЕТЪР БОЯДЖ??ЕВ (1908 – 1988)

СКАЛ?? В МОРЕТО, гва??/к., 23х33                                                                    240

Подпис

040. ??ВАН РАД??НОВ (1877 – 1966)

ЗАЛЕЗ КРАЙ МОРЕТО, м.б./к., 305х405 500

041. ВЕНЕТА АТАНАСОВА (1905 – 1980)

УЛ??ЦА В ТЕТЕВЕН, м.бл./??п., 33х39                                                                800

Подпис и надпис на гърба

042. ВЕНЕТА АТАНАСОВА (1905 – 1980)

ЦЪРКВА, м.б./??п., 36х39                                                                                   900

Подпис

043. ВЕНЕТА АТАНАСОВА (1905 – 1980)

УЛ??ЦА, м.бл./??п., 39х33                                                                                   1.000

Подпис

044. БЕНЧО ОБРЕШКОВ (1899 – 1970)

ЖЕНА, рисунка, 305х205 500

Подпис

(От Колекция „Хемус“)

045. ЕВГЕН?? ПОПТОШЕВ (1907 – 1974)

КОСАЧ??, м.б./к., 415х50                                                                                     500

046. АСЕН ПОПОВ (1895 – 1976)

КЪЩ?? НА СЕЛО, 1955г., темпера/к. 14х14                                                         140

Подпис и дата

047. ВЕСЕЛ??Н СТАЙКОВ (1906 – 1970)

БАНСКО, 1937г., дърворез, 23х29                                                                      240

Подпис и надпис

048. РУС?? ГАНЧЕВ (18951965)

ПЕЙЗАЖ С КЪЩ??, м.б./к.,33х45                                                                                 1.000

049. СТРАХ??Л Т??Т??Р??НОВ (1905 – 19**)

КАКТУС??, 1939г., акварел/к., 50х355 700

Подпис и дата

050. БОР??С СТЕФЧЕВ (1894 – 1983)

НА ПАША, м.б./к., 35х48                                                                                  900

Подпис

051. БОЧО ДОНЕВ (1904 – 1969)

КРАЙ СЕЛО, 1934г., м.б./пл., 39х49                                                                            600

Подпис и дата

052.  ЛЮБЕН ДОГАНОВ

ТЪРНОВО, 1958г., м.б./к., 34х43                                                                        800

Подпис и дата

053. ЛЮБЕН ДОГАНОВ

ПЕЙЗАЖ С КАРУЦА, 1938г., м.б./пл.,  35х34                                                        500

Подпис и дата

054. Н??КОЛА ЗЛАТЕВ (1907 – 1989)

СЕЛО, м.б./пл., 40х50                                                                                       700

055. Т??ХОМ??Р КОДЖАМАНОВ (1892 – 1975)

МОРЕ, гва??/к., 30х40                                                                                                  500

056. Ж??ВКО ЧОЛАКОВ (1914 – 1978)

БЪЛГАРСК?? КЪЩ?? ІІ, м.б./к., 295х39                                                                         600

057. ВЕНЕТА ДЮЛГЕРОВА – НЕНОВА (1915 – 2000)

НЕВЕН??, м.б./пл., 455х33                                                                                  300

Подпис

058. АТАНАС ЯРАНОВ (1940 – 1988)

КЛАНН??ЦА         , авторска т-ка, 34х25                                                                               800

059. ГЕНКО ГЕНКОВ (1923 – 2006)

ПЕЙЗАЖ, м.б./к., 34х21                                                                                              500

060. ВЛАД??М??Р КАВАЛДЖ??ЕВ (1908 – 1988)

НА ПОЛЕТО, 1945г., м.б./к., 31х41                                                                             700

Подпис и дата

061. К??Р??Л МАТЕЕВ (1920 – 2005)

Р??ЛА, м.б./к., 27х37                                                                                                    700

Подпис

062. К??Р??Л МАТЕЕВ (1920 – 2005)

ПЕЙЗАЖ, м.б./к., 27х35                                                                                              600

Подпис

063. Н??КОЛА Д??М??ТРОВ

ВОДЕН??ЦА В ПЛАН??НАТА, 1941г., м.б./к., 38х51                                                     1.000

Подпис и дата

064. Н??КОЛА Д??М??ТРОВ

В ПАРКА, 1947г., м.б./к., 30х38                                                                                  500

Подпис и дата

065. АСЕН Н??КОЛОВ – ШОПА (1910 – 1973)

КЪЩА В ПОЛЕТО, м.б./к., 225х295 500

Подпис (надпис на гърба)

066. ОПАКОВАНА

СВЕТЛ??Н РУСЕВ (1933)

ХУДОЖН??КЪТ,ту?? перо, 46х34                                                                       500

Подпис

067. ПЕТЪР ДОЕВ (1914)

СОЗОПОЛ, 2000г., м.б./фаз., 38х47                                                                           600

Подпис и дата

068. БОР??С ШАРОВ (1894 – 1986)

ПЕЙЗАЖ, м.б./пл., 415х485 900

Подпис

069. ГЕОРГ?? БАЕВ (1924 – 2007)

С??Н??ЯТ БРЯГ, 1983г, м.б./пл., 50х63                                                                         2.400

Подпис и дата

070. ГОСПОД??Н ЖЕЛЯЗКОВ (1877 – 1937)

ГОСПОД-БОГ, гва??, 30х49                                                                                        1.400

Подпис

071. ??ВАН ГЕЦОВ (1910 – 1991)

СОЗОПОЛ, м.б./пл., 33х40                                                                               700

072. ПЕТЪР ДАЧЕВ (1898 – 1968)

ПАРАКЛ??С В ПЛАН??НАТА, гва??/харт., 45х54                                                         500

073. ПЕТЪР ДАЧЕВ (1898 – 1968)

ЦАР??ГРАД, м.б./к., 31х38                                                                                            1.400

Подпис

074. ??Л??Я ПЕТРОВ (1903 – 1975)

ПОРТРЕТ НА МОМЧЕ, 1946г., акварел/к., 25х20                                              600

Подпис и дата

075. НАУМ ХАДЖ??МЛАДЕНОВ (1894 – 1985)

ЧЕШМАТА САМОКОВ, 1950г., акварел, 28х21                                                   1.200

Подпис, надпис и дата

076. ПЕТЪР МОРОЗОВ (1890 – 1951)

КРАЙ РЕКАТА, 1914г., акварел, 195х34                                                               3.000

Подпис и дата

077. Л??КА ЯНКО (1928 – 2001)

НАТЮРМОРТ С ДЮЛ??, м.б./пл./к., 35х46                                                                 3.200

Подпис

Търг ??звънреден – Плевен
Позиции:                               77

Автори:                                   60

Начални цени:                        49.150 лева (25.130 евро)

Следващ публичен Търг:              27 Май, четвъртък, София, Класичeско и Модерно

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *