ТЪРГ № 105

ТЪРГ № 105

Аукционна Къща „Аполон и Меркурий“ обявява, че ще проведе пореден Търг (№ 105)…

Търг с пореден номер 105 ще се проведе на 5 Октомври, четвъртък,  в гранд-хотел „София“, ул. „Генерал Йосиф В. Гурко“ № 1, София, зала „Триадица“.
Оглед на произведенията от 16:16ч
Начало на Търга от 19:19ч
_______
Ето и пълен списък на предложените позиции (LOT):

* Всички цени са дадени в Euro
** Цените са дадени (от-до), т.е. естимационни
*** опакованите творби са без изображение!

00. Опакована Н. Н.
ИЗ КОПРИВЩИЦА, акв./харт., 350х245mm.
Подпис
Estimate: 0

01. Цанко Панов (1950 – 2003)
В ЛЕГЛОТО, гваш/харт., 7,5х9,5см.
Подпис
Estimate: 110 – 300

02. Цанко Панов (1950 – 2003)
ЖЕНА С АРФА, 70-те ХХ век, гваш/харт., 35х30 см.
Подпис
Estimate: 220 – 400

03. Цанко Панов (1950 – 2003)
ЖЕНА С БЯЛА ЗАБРАДКА, 70-те ХХ век, гваш/харт., 51х41 см.
Подпис
Estimate: 330 – 500

04. Сотир Клинков (1878 – 1967)
ПЕЙЗАЖ С ВОДОПАД, м.б./пл., 22х32 см.
Подпис
Estimate: 600 – 900

05. Сотир Клинков (1878 – 1967)
ЦЪРКВА ЗАД ДЪРВЕТАТА, 1938г., м.б./пл., 275х420mm.
Подпис и дата
Estimate: 700 – 1.000

06. Христо Йончев – Крискарец (1879 – 1950)
РЕКА В ПЛАНИНАТА, м.б./пл., 28х20 см.
Подпис
Estimate: 1.400 – 1.900

07. Христо Йончев – Крискарец (1879 – 1950)
СИНЬОТО ЕЗЕРО, м.б./пл., 24х31 см.
Подпис
Estimate: 1.400 – 1.900

08. Слави Генев (1893 – 1977)
НА ПАША, м.б./карт., 265х365 mm.
Estimate: 700 – 1.200

09. Никола Златев (1907 – 1989)
СЕЛО В ПЛАНИНАТА, м.б./пл., 40х50 см.
Estimate:300 – 400

10. Николай Ников – Ничето (1924 – 1989)
АЛЕЯ В ПАРКА, 1948г., м.б./карт., 40х36 см.
Подпис и дата
Estimate:500 – 600

11. Николай Ников – Ничето (1924 – 1989)
ЛОДКИ, 1948г., м.б./карт., 45х39 см.
Подпис и дата
Estimate: 500 – 600

12. Христо Петров – Влаха (1880 – ?)
МАНАСТИР НА СКАЛАТА, гваш/харт., 280х415mm.
Подпис
Estimate: 500 – 600

13. Опакована Х. П. В.
ПЕЙЗАЖ С ЕЗЕРО, гваш/хартия, 30х44 см.
Estimate: 130

14. Ганчо Карабаджаков (р.1951)
ЗАКАЧКА, 1998г., м.б./пл., 30х30 см.
Подпис (монограм)
Estimate:400 – 500

15. Анастас Константинов (1856 – 2017)
САКРАЛНО ЗА ЛЮБОВТА, 1993г., м.б./пл., 655х815mm.
Подпис и дата
Estimate: 1.000 – 2.000

16. Елисавета Консулова – Вазова (1881 – 1965)
МОМИЧЕНЦЕ, 1962г., м.б./шп., 36х34 см.
Подпис и дата
Estimate: 3.000 – 3.600

17. Елисавета Консулова – Вазова (1881 – 1965)
ПОРТРЕТ НА АНИ, 1956г., м.б./шп., 45х40 см.
Подпис и дата
Estimate: 2.500 – 3.200

18. Атанас Михов (1879 – 1975)
ПЕЙЗАЖ С КЪЩИ, м.б./карт., 35х50 см.
Подпис
Estimate: 800 – 1.000

19. Руси Ганчев (1895 – 1965)
В ГОРАТА, 1938г., м.б./карт., 60х50 см.
Подпис и дата
Estimate: 700 – 1.000

20. Данаил Дечев (1891 – 1962)
МОМИЧЕ НА ПОЛЕТО, м.б./карт., 23х31 см.
Estimate: 2.000 – 2.500

21. Данаил Дечев (1891 – 1962)
СЕДНАЛА ЖЕНА, м.б./карт., 280х285mm.
Estimate: 1.500 – 2.000

22. Данаил Дечев (1891 – 1962)
ЛОДКИ НА БРЕГА, м.б./карт., 23х315 см.
Estimate: 1.000 – 1.600

23. Ангел Атанасов (1921 – ?)
МОРСКИ СКАЛИ, м.б./пл., 60х80 см.
Подпис
Estimate: 600 – 900

24. Стоян Василев (1904 – 1977)
ЛОДКИ В МОРЕТО, 1931г., м.б./шп., 29х30 см.
Подпис и дата
Estimate: 600 – 1.000

25. Иван Бояджиев
ПЕЙЗАЖ С ЕЗЕРО, м.б./пл., 505х635mm.
Подпис
Estimate: 900 – 1.100

26. Асен Попов (1895 – 1976)
РАЗХОДКА В ПАРКА, 1961г., туш, акв./харт., 16х24 см.
Подпис и дата
Estimate: 250 – 350

27. Иван Гецов (1910 – 1991)
ГРАДИНКАТА ДО ДВОРЕЦА, пастел/харт., 26х35 см.
Подпис
Estimate: 200 – 300

28. Александър Добринов (1898 – 1958)
ЖЕНА В СИН КОСТЮМ, 1941г., см. т-ка/харт., 43х30 см.
Подпис, дата и надпис
Estimate: 460 – 500

29. Анна Петрова (1924 – 2000)
АВТОПОРТРЕТ С ИЛИЯ ПЕТРОВ, м.б./карт., 500х355mm.
Estimate: 250 – 400

30. Владимир Вичев (1917 – 1979)
ИНТЕРИОР С КОТКА, м.б./пл., 48х31 см.
Estimate: 500 – 800

31. Васил Иванов (1909 – 1975)
НА ПОЛЕТО, м.б./пл., 19х32 см.
Подпис
Estimate: 1.000 – 1.200

32. Йордан Гешев (1907 – 1973)
РУИНИ, 1938г., акв./харт., 38х55 см.
Подпис и дата
Estimate: 2.500 – 3.000

33. Невена Ганчева (1897 – 1984)
ИЗГЛЕД ОТ ТЪРНОВО, м.б./пл., 60х79 см.
Estimate: 2.200 – 3.000

34. Лалю Минков (? – 1985)
ИЗ ТЪРНОВО, 1984г., м.б./карт., 755х655mm.
Подпис и дата
Estimate: 1.200 – 1.500

35. Димо Николов (1898 – 1984)
ЖЪТВАРКИ, м.б./карт., 40х50 см.
Estimate: 500 – 800

36. Димо Николов (1898 – 1984)
БОЗАДЖИЯ НА ПАЗАРА, м.б./карт., 35х50 см.
Estimate: 1.200 – 1.700

37. Янко Маринов (1907 – 2001)
ИЗЛЕТ КРАЙ МОРЕТО, 1971г., м.б./пл./карт., 33х36 см.
Подпис и дата
Estimate: 900 – 1.500

38. Александър Мутафов (1879 – 1957)
КРАЙ ГРАД ВАСИЛИКИ, преди 1934г., м.б./шп., 27х35 см.
Подпис и надпис на гърба
Estimate: 1.500 – 2.000

39. Георги Каракашев (1899 – 1970)
ВЕЧЕРНА РАЗХОДКА, м.б./карт., 51х64 см.
Estimate: 1.200 – 1.800

40. Марио Жеков (1898 – 1955)
КРАЙ ДУБРОВНИК, 30-те ХХ век, м.б./карт., 355х450mm.
Подпис
Estimate: 1.500 – 2.000

41. Марио Жеков (1898 – 1955)
ЛОДКА ПРЕД КОНСТАНТИНОПОЛ, акв./харт., 225х145mm.
Подпис и надпис
Estimate: 600 – 900

42. Марио Жеков (1898 – 1955)
ИЗГЛЕД ОТ КОНСТАНТИНОПОЛ, акв./харт., 15х22 см.
Подпис и надпис
Estimate: 600 – 900

43. Господин Георгиев (1909 – 1978)
ПЕЙЗАЖ С КУПИ СЕНО, м.б./карт., 36х51 см.
Estimate: 300 – 500

44. Господин Георгиев (1909 – 1978)
ПЕЙЗАЖ С РЕКА, 1936г., м.б./карт., 33х46 см.
Подпис и дата
Estimate: 300 – 500

45. Р. Топоров
КРАЙ РЕКАТА, 1947г., м.б./шп., 37х56 см.
Подпис и дата
Estimate: 250 – 400

46. Марин Маринов (р.1942)
СЕЛСКИ ПЕЙЗАЖ, м.б./карт., 30х40 см.
Подпис
Estimate: 300 – 500

47. Иван Георгиев – Рембранда (1938 – 1994)
ИМАГИНЕРНО, гваш/харт., 32х23 см.
Подпис
Estimate: 700 – 1100

48. Цветан Добрев
ЦВЕТЯ II, м.б./карт., 505х42 см.
Подпис
Estimate: 300 – 600

49. Бинка Златарева (1891 – 1972)
МЕНЧЕ С ЦВЕТЯ, м.б./пл., 64х50 см.
Подпис
Estimate: 1.500 – 1.900

50. Деню Чоканов (1901 – 1982)
ТЪРНОВО НАД РЕКАТА, 1944г., м.б./карт., 25х34 см.
Подпис и дата
Estimate: 600 – 900

51. Деню Чоканов (1901 – 1982)
ПЕЙЗАЖ ОТ ТЪРНОВО, м.б./карт., 46х55 см.
Подпис
Estimate: 1.200 – 1.700

52. Деню Чоканов (1901 – 1982)
СТАРИ КЪЩИ В ПЛАНИНАТА, 1941г., м.б./пл., 54х68 см.
Подпис и дата
Estimate: 1.500 – 2.000

53. Христо Симеонов (р.1935)
ПЛАНИНСКИ ПЕЙЗАЖ, м.б./шп., 435х590mm.
Estimate: 250 – 500

54. Дончо Занков (1893 – 1960)
ЗИМА В ПЛАНИНАТА, 1943г., м.б./пл., 57х67 см.
Подпис и дата
Estimate: 1.400 – 1.800

55. Васил Стоилов (1904 – 1990)
КРАЙ ГЕРМАН, 1936г., молив/харт., 26х32 см.
Подпис, дата и надпис
Estimate: 250 – 400

56. Георги Богданов (1910 – 1974)
ВЪРШИТБА, 1959г., дърворез/харт., Е/А., 30х40 см.
Надпис, монографирана
Estimate: 200 – 300

57. Веселин Стайков (1906 – 1970)
СЪВЕЩАНИЕ НА ГОРСКИ РАБОТНИЦИ, 1956г., грав. дърво/харт., Е/А 1/10, 45х58 см.
Подпис, дата и надпис
Estimate: 400 – 600

58. Петър Морозов (1880 – 1951)
УЛИЦА В ТЪРНОВО, 1948г., офорт/харт., 30х21 см.
Подпис, дата и надпис
Estimate: 300 – 500

59. Петър Морозов (1880 – 1951)
САМАРЯНКА, 1913г., пастел/харт., 525х390mm.
Подпис и дата
Estimate: 900 – 1.200

60. Константин Гърнев (1894 – 1966)
ГОЛО ТЯЛО, м.б./карт., 365х310mm.
Estimate: 2.600 – 3.500

61. Александър Миленков (1882 – 1971)
БОЯН МАГЕСНИКА (ИНТЕРИОР), гваш/харт., 27х42 см.
Подпис и надпис
Estimate: 200 – 300

62. Анастас Стайков (1905 – 1988)
НА ОГНИЩЕТО, 1940г., м.б./пл., 555х700mm.
Подпис и дата
Estimate: 5.000 – 6.500

63. Донка Константинова (1894 – 1973)
ДВА БУХАЛА, пастел/харт., 29х16 см.
Подпис и посвещение (на гърба)
Estimate: 1.500 – 1.900

64. Иван Х. Бояджиев (1894 – 1981)
ПТИЦИ, 1922г., м.б./пл., 39х32 см.
Подпис и дата
Estimate: 5.000 – 7.000

65. Сава Иванов (1899 – 1974)
ПРИСТАНИЩЕТО В ДУБРОВНИК, м.б./карт., 85х99 см.
Подпис
Estimate: 4.400 – 6.000

66. Опакована (Владимир Димитров – Майстора)
Два броя рисунки (ЖЪТВА и ЦВЕТОБЕРАЧКА), молив/харт., 8х7cm. (всяка)
Estimate: 400 – 500

________________
(репродукции на творбите, както следва)

01. Цанко Панов
В леглото

(долу)
02. Цанко Панов – Жена с арфа
(долу)
03. Цанко Панов
Жена с бяла забрадка


(долу)
04. Сотир Клинков
Пейзаж с водопад


(долу)
05. Сотир Клинков – Църква зад дърветата


(долу)
06. Христо Йончев – Крискарец
Река в планината


(долу)
07. Христо Йончев – Крискарец (1879 – 1950)
СИНЬОТО ЕЗЕРО, м.б./пл., 24х31см

(долу)
08. Слави Генев (1893 – 1977)
НА ПАША, м.б./карт., 265х365 mm.

(долу)
09. Никола Златев (1907 – 1989)
СЕЛО В ПЛАНИНАТА, м.б./пл., 40х50см.


(долу)
10. Николай Ников – Ничето (1924 – 1989)
АЛЕЯ В ПАРКА, 1948г., м.б./карт., 40х36см

11. Николай Ников – Ничето (1924 – 1989)
ЛОДКИ, 1948г., м.б./карт., 45х39см


(долу)
12. Христо Петров – Влаха (1880 – ?)
МАНАСТИР НА СКАЛАТА, гваш/харт., 280х415mm


(LOT ) ПОЗИЦИЯ № 13 Е ОПАКОВАНА!
Без изображение!

долу
14. Ганчо Карабаджаков (р.1951)
ЗАКАЧКА, 1998г., м.б./пл., 30х30см.

(долу)
15. Анастас Константинов (1856 – 2017)
САКРАЛНО ЗА ЛЮБОВТА, 1993г., м.б./пл., 655х815mm


долу:
16. Елисавета Консулова – Вазова (1881 – 1965)
МОМИЧЕНЦЕ, 1962г., м.б./шп., 36х34см.


(долу)
17. Елисавета Консулова – Вазова (1881 – 1965)
ПОРТРЕТ НА АНИ, 1956г., м.б./шп., 45х40 см


долу:
18. Атанас Михов (1879 – 1975)
ПЕЙЗАЖ С КЪЩИ, м.б./картон, 35х50 см.

(долу)
19. Руси Ганчев (1895 – 1965)
В ГОРАТА, 1938г., м.б./карт., 60х50 см


(долу)
20. Данаил Дечев (1891 – 1962)
МОМИЧЕ НА ПОЛЕТО, м.б./карт., 23х31см
(долу)
21. Данаил Дечев (1891 – 1962)
СЕДНАЛА ЖЕНА, м.б./карт., 280х285mm
(долу)
22. Данаил Дечев (1891 – 1962)
ЛОДКИ НА БРЕГА, м.б./карт., 230х315mm
(долу)
23. Ангел Атанасов (1921 – ?)
МОРСКИ СКАЛИ, м.б./пл., 60х80см.
(долу)
24. Стоян Василев (1904 – 1977)
ЛОДКИ В МОРЕТО, 1931г., м.б./шп., 29х30см
(долу)
25. Иван Бояджиев
ПЕЙЗАЖ С ЕЗЕРО, м.б./пл., 505х635mm

(долу)
26. Асен Попов (1895 – 1976)
РАЗХОДКА В ПАРКА, 1961г., туш, акварел в/у хартия, 16х24см


(долу)
27. Иван Гецов (1910 – 1991)
ГРАДИНКАТА ДО ДВОРЕЦА, пастел/харт., 26х35см.

(долу)
28. Александър Добринов (1898 – 1958)
ЖЕНА В СИН КОСТЮМ, 1941г., см. т-ка/харт., 43х30см


(долу)
29.  Анна Петрова (1924 – 2000)
АВТОПОРТРЕТ С ИЛИЯ ПЕТРОВ, м.б./карт., 500х355mm
(долу)
30. Владимир Вичев (1917 – 1979)
ИНТЕРИОР С КОТКА, м.б./пл., 48х31см
(долу)
31. Васил Иванов (1909 – 1975)
НА ПОЛЕТО, м.б./пл., 19х32см
(долу)
32. Йордан Гешев (1907 – 1973)
РУИНИ, 1938г., акв./харт., 38х55см

(долу)
33. Невена Ганчева (1897 – 1984)
ИЗГЛЕД ОТ ТЪРНОВО, м.б./пл., 60х79см

(долу)
34. Лалю Минков (? – 1985)
ИЗ ТЪРНОВО, 1984г., м.б./карт., 755х655mm


(долу)
35. Димо Николов (1898 – 1984)
ЖЪТВАРКИ, м.б./карт., 40х50см


(долу)
36. Димо Николов (1898 – 1984)
БОЗАДЖИЯ НА ПАЗАРА, м.б./карт., 35х50см

(долу)
37. Янко Маринов (1907 – 2001)
ИЗЛЕТ КРАЙ МОРЕТО, 1971г., м.б./пл./карт., 33х36см

(долу)
38. Александър Мутафов (1879 – 1957)
КРАЙ ГРАД ВАСИЛИКИ, преди 1934г., м.б./шп., 27х35см

(долу)
39. Георги Каракашев (1899 – 1970)
ВЕЧЕРНА РАЗХОДКА, м.б./карт., 51х64см

(долу)
40. Марио Жеков (1898 – 1955)
КРАЙ ДУБРОВНИК, 30-те години на ХХ век, м.б./карт., 355х450mm

(долу)
41. Марио Жеков (1898 – 1955)
ЛОДКА ПРЕД КОНСТАНТИНОПОЛ, акв./харт., 225х145mm

(долу)
42. Марио Жеков (1898 – 1955)
ИЗГЛЕД ОТ КОНСТАНТИНОПОЛ, акв./харт., 15х22см

(долу)
43. Господин Георгиев (1909 – 1978)
ПЕЙЗАЖ С КУПИ СЕНО, м.б./карт., 36х51см

(долу)
44. Господин Георгиев (1909 – 1978)
ПЕЙЗАЖ С РЕКА, 1936г., м.б./карт., 33х46см

(долу)
45. Р. Топоров
КРАЙ РЕКАТА, 1947г., м.б./шп., 37х56см

(долу)
46. Марин Маринов (р.1942)
СЕЛСКИ ПЕЙЗАЖ, м.б./карт., 30х40см
долу
47. Иван Георгиев – Рембранда (1938 – 1994)
ИМАГИНЕРНО, гваш/хартия, 32х23см долу
48. Цветан Добрев
ЦВЕТЯ II, м.б./карт., 505х420mm. долу
49. Бинка Златарева (1891 – 1972)
МЕНЧЕ С ЦВЕТЯ, м.б./пл., 64х50см долу
50. Деню Чоканов (1901 – 1982)
ТЪРНОВО НАД РЕКАТА, 1944г., м.б./карт., 25х34см. долу
51. Деню Чоканов (1901 – 1982)
ПЕЙЗАЖ ОТ ТЪРНОВО, м.б./карт., 46х55см. долу
52. Деню Чоканов (1901 – 1982)
СТАРИ КЪЩИ В ПЛАНИНАТА, 1941г., м.б./пл., 54х68см долу
53. Христо Симеонов (р.1935)
ПЛАНИНСКИ ПЕЙЗАЖ, м.б./шп., 435х590mm долу
54. Дончо Занков (1893 – 1960)
ЗИМА В ПЛАНИНАТА, 1943г., м.б./пл., 57х67см долу
55. Васил Стоилов (1904 – 1990)
КРАЙ ГЕРМАН, 1936г., молив/хартия, 26х32см. долу
56. Георги Богданов (1910 – 1974)
ВЪРШИТБА, 1959г., дърворез/хартия, Е/А., 30х40см долу
57. Веселин Стайков (1906 – 1970)
СЪВЕЩАНИЕ НА ГОРСКИ РАБОТНИЦИ, 1956г.,
гравюра дърво/хартия, Е/А 1/10, 45х58см долу
58. Петър Морозов (1880 – 1951)
УЛИЦА В ТЪРНОВО, 1948г., офорт/хартия, 30х21см. долу
59. Петър Морозов (1880 – 1951)
САМАРЯНКА, 1913г., пастел/хартия, 525х390mm. долу
60. Константин Гърнев (1894 – 1966)
ГОЛО ТЯЛО, м.б./карт., 365х310mm. долу
61. Александър Миленков (1882 – 1971)
БОЯН МАГЕСНИКА (ИНТЕРИОР), гваш/хартия, 27х42см долу
62. Анастас Стайков (1905 – 1988)
НА ОГНИЩЕТО, 1940г., м.б./пл., 555х700mm Долу
63. Донка Константинова (1894 – 1973)
ДВА БУХАЛА, пастел/хартия, 29х16см. долу
64. Иван Х. Бояджиев (1894 – 1981)
ПТИЦИ, 1922г., м.б./пл., 39х32см
долу (корица на каталог № 105)
65. Сава Иванов (1899 – 1974)
ПРИСТАНИЩЕТО В ДУБРОВНИК, м.б./картон, 85х99см.

последна позиция:
66. Опакована картина
Владимир Димитров – Майстора
Два броя рисунки (ЖЪТВА и ЦВЕТОБЕРАЧКА), молив/хартия, 8х7см. (всяка)
Estimate: 400 – 500

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *