ПРЕДСТОЯЩИ ТЪРГОВЕ 2015г – 2017г

Предстоящи Търгове на Аукционна Къща „Аполон и Меркурий“*, както следва:

2015г:
месеци: Април, Май, Юни, Септември, Октомври, Ноември и Декември градове (по азбучен ред): Букурещ, Бургас, Велико Търново, Варна, Лондон, Плевен, Пловдив, Прага, София

2016г:
месеци: Април, Май, Юни, Август, Септември, Ноември и Декември
градове (по азбучен ред): Будапеща, Букурещ, Бургас, Варна, Виена, Плевен, Пловдив, София

2017г:
месеци: от Февруари до Декември
градове (по азбучен ред): Будапеща, Букурещ, Бургас, Варна, Варшава, Велико Търново, Виена, Лондон, Париж, Плевен, Прага, Пловдив, София

За всички търгове е подадено Заявление до Министерство на културата с входящ № 94-00-238/17.02.2015г, в което изрично пише, че на търговете няма да бъдат предлагани картини, представляващи културни ценности, съгласно разпоредбите на Закона за културно наследство и Приложение № 12 от Наредба № Н-3 от 03.12.2009г за реда на извършване на идентификация и за водене на Регистър на движими културни ценности, а именно:
Няма да бъдат предлагани – картини и живопис, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа и от всякакви материали, датирани отпреди 50 (петдесет) години И на стойност на или над 300.000 (триста хиляди) лева; акварели, гвашова живопис и пастели, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа, датирани отпреди 50 (петдесет) години И на стойност на или над 60.000 (шестдесет хиляди) лева; рисунки, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа и от всякакви материали, датирани отпреди 50 (петдесет) години И на стойност на или над 30.000 (тридесет хиляди) лева, както и на оригинални гравюри, щампи, сериграфии и литографии със съответните им оригинални плаки и разпечатки, датирани отпреди 50 (петдесет) години И на стойност на или над 30.000 (тридесет хиляди) лева.
Съгласно решението на СГС ще се предлагат и картини от т.нар. „Арестуван търг“, който беше спрян на 27.05.2010г и за който решението на най-висшия орган на Република България е, че нито една творба не представлява културна ценност, съгласно същата разпоредба.

Auction Live

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *