фондация „Едмонд Демирджиян“ – награда 2011г

Фондация „Едмонд Демирджиян“ обяви новата си годи??на награда за 2011г

Ф О Н Д А Ц ?? Я  Е Д М О Н Д  Д Е М ?? Р Д Ж ?? Я Н

Ви кани на:

откриването на изложбата на Едмонд Демирджиян и Калия Калъчева, и на връчването на наградата за живопис за млад художник.
Галерия Ракурси, 14 юли – 31 юли 2010
откриване и церемония по връчването 14 юли, четвъртък, 18.00 ч.

С тази изложба Фондация „Едмонд Демирджиян“ връчва за втори път ежегодната награда за живопис за млад художник. ??зборът на професионалното жури се насочва към автори, които са в началото на своята творческа кариера, обещават интересно развитие и посветеност на изкуството.

Едмонд Демирджиян (1951-2009) е известен не само със силното си творчество, но и с дълбоките си теоретични познания в областта на изкуството. Неговото отно??ение към младите таланти винаги е било позитивно и подкрепящо. Сред учениците му са някои от най-известните съвременни български живописци. Затова според Управителния съвет на Фондация „Едмонд Демирджиян“ връчването на такава награда е изключително подходящ акт на почит към паметта на художника.

След Минко Йовчев тази година за носител на наградата е избрана Калия Калъчева. Тя е родена през 1986 г. През 2005 г. завър??ва Националното училище за изящни изкуства “Акад. ??лия Петров” в София. През 2011 г. се дипломира като магистър по живопис в Националната художествена академия в София в класа на проф. Андрей Даниел. Наградата се състои от предоставяне на възможност на младата художничка да покаже свои творби в престижна галерия в колективна изложба с големия художник Едмонд Демирджиян, грамота и парична сума от 1000 лева.

??зложбата включва картини на Едмонд Демирджиян от различни периоди, както и най-нови произведения на Калия Калъчева.

Едмонд Демирджиян пред барабаните си

Калия Каръчева, Ескалация, м.б./пл.