КАТАЛОГ Търг-Бис

Защо нов каталог за стар Търг?
Направихме нов каталог за повторението на Търг № 92.
Защо?
Преди три години – точно на 27 Май 2010г, меверето и техните слуги дойдоха, влязоха и прекъснаха частен търг в частен хотел. Финалът го знаете – Съдът отхвърли всички обвинения на другарите и обяви Аукционна Къща „Аполон и Меркурий“ за НЕВИНОВНИ!
С други думи казано – НИТО една от предлаганите картини (91 броя) на този търг НЕ представляват културна ценност според Закона и могат СВОБОДНО да бъдат продавани.
Е, в понеделник – 27 Май правим ПОВТОРЕНИЕ на този Търг – същите картини, същите цени, същото място, по същото време, при същите условия – безплатен оглед, безплатен вход, същите каталози… А, каталозите…
Каталозите са в меверето, пазят ги в черни найлонови чували, те били доказателство по делото. Хубаво, ама делото приключи! Миналата година! Има присъда! Невинни!!! Да, ама чувалите с каталозите са там! В меверето!

Поради тази причина – импровизирахме и отпечатахме нови (стари) каталози. Малко на брой. Ще ги раздадем на участващите в Търга (т.е. на хората, които ще наддават), за да им остане нещо за спомен… За разлика от стария каталог този е черно-бял. На смачкана, пожълтяла хартия, в унисон с трите години, в които каталозите ни остаряваха и пожълтяваха…

Ето как изглеждат новите (стари) каталози: