Дело № 4 – Сагата продължава…

12 Октомври, Софийски градски съд, дело № 4, Държавата срещу „Аполон и Меркурий“
Днес – 12.10.2012г – се проведе поредното заседание по дело № 4 – Държавата срещу Аукционна къща „Аполон и Меркурий“. От 92 картини арестувани на Търг № 92, (не)провел се на 27 Май 2010г, поредната седемчленна (!) комисия, начело с Милковска (от министерство на културата) отдели 2 (ДВЕ!) картини, които според смисъла на закона биха могли да бъдат културни ценности. Впрочем обвинението на Прокуратурата е точно заради това – че „Аполон и Меркурий“ са предлагали за отчуждаване културни ценности. Следващото заседание е на 07 Ноември. ?? е назначена НОВА комисия, която да ОЦЕН?? тези две картини, защото ако те са културни ценности трябва да отговарят на директивите на Европейския съюз и на наредбата на министерството на културата, т.е. да са по-стари от 50 години ?? над 300.000лева

От тази (назначена от съда) комисия ЕД??НСТВЕНО Милковска заяви (под клетва и със съответните отговорности за невярно съдържание на казаното), че двете картини поотделно биха могли да струват по и над 300.000 лева (триста хиляди лева).

За сведение на четящите тези редове – Цената на двете картини на пазара и обявени на страниците на каталога на Аукционната ни къща е:
Стоян Сотиров – Къщи – 3.911лв (цените са дадени тук в лева, иначе в каталога са в евро, тази е 2.000 евро)
Борис Михайлов – На че??мата – 3.520лв (в евро 1.800 евро)
или общо: 7.431лв (в евро 3.800)
Според директивите на Европейския съюз и Наредбата на същото това министерство, където Милковска е на работа, една картина за да бъде призната за културна ценност трябва да отговаря на редица условия, между които (и това е НЕДЕЛ??МА част от условията) да има ?? цена НАД 300.000лв

Милковска е на длъжност: Главен инспектор в отдел „Движимо наследство“ към министерството на културата
Завър??ва Националната художествена академия през 1977 г., специалност “Декоративно-монументална керамика” в класа на проф. Венко Колев.

1977-2000
Участия в общи художествени изложби, керамика и дизайн, организирани от СБХ.

1978-1988
Реализирани монументални керамични проекти:
Пластични тела – Централна гара София; модулни стенни пана във фоайето на БНТ; градински и интериорни пластики в Севлиево, Враца, Перник, Смолян, Троян.

Самостоятелни изложби:
София 1986; 1988; 1990; 2002; 2003

1999-2000 е координатор за България Common Ground World Project – участие на 185 страни в арт проект под егидата на ООН, изпълнен в Ню Йорк.

Награди:
1978 – “Дизайн за детето”, керамика
1980 – диплом от конкурс в гр. Валори, Франция
1987 – I награда на пленер в Бусинци
1998 – наградата на СБХ за керамика