Новина от Министерството на Културата

Новина от Министерството на Културата

Ето какво пи??е на сайта на Министерството на културата:

Правителството одобри днес законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Предложенията целят преодоляването на някои проблеми, възникнали при неговото приложение, както и регламентиране на функциите на министъра на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство (Н??НКН) по опазването на недвижимите културни ценности.
Предвид значимостта на недвижимите културни ценности с по-високи категории „национално значение” и „световно значение”, се предвижда инициативите за тях да останат на съгласуване по досега??ния ред, а за останалите съгласуването да премине в Н??НКН. Със законопроекта се създава ред за предоставяне на правото на управление на недвижими археологически културни ценности на общини. Това ще създаде възможност за поемане на инициативи от страна на общините като кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, участие в международни, регионални и двустранни фондове и програми, или за осъществяване на други дейности, чрез които ще се популяризира културното наследство, като в същото време чрез осъществяването на тези дейности ще бъдат инвестирани средства в опазването на археологическото наследство.
В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предвидени текстове, съгласно които актовете за обявяване на археологически резервати, с които се регламентира местонахождение, територии, граници, охранителни зони и режимите на опазването им, запазват действието си до приемането на нови.
Регламентира се статутът на музейните сбирки. В съществуващите над 400 сбирки се съхраняват движими културни ценности с висока стойност и значение за културното наследство и регламентирането на новия им статут е наложително. Това ще позволи да се стимулира дейността на местните общности да издирват, съхраняват и популяризират движимото културно наследство.
Предвиждат се санкции от 500 до 5000 лева за физически лица и от 5000 лв. до 15 000 лв. за юридически лица, които не спазят предписанията на Министерството на културата и Н??НКН при съгласуване на инвестиционни намерения.
Санкциите за длъжностни лица, които издават документи по Закона за устройство на територията в нару??ение на Закона за културното наследство, са от 2000 до 10 000 лева. Ще се конфискуват металотърсачи и други подобни уреди, които се използват в нару??ение на закона. От 5000 до 50 000 лева е санкцията за използване на изображения на културни ценности за търговска цел без съгласието на собственика.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *