Вавилонската кула, утопията за единен свят

Това е последната статия за 2010г на страницата на „Аполон и Меркурий“ и е своеобразен мост към идващата MМXI година…

автор: ??гор Марковски, CEO „A&M“ Auction House Ltd

Тук по-подробно ще се спра на следното:

Вавилонската кула обхваща две предания за Вавилон, обединени в един разказ от текст в Библията:

  • построяване на град Вавилон и издигане на Вавилонската кула
  • смесване на езиците и разпръсване на човечеството

Тези предания описват историята на човечеството (след потопа), обясняват езиковите и териториални разлики на хората и промисъла на Бога.

Според Библията след Потопа, човечеството представлява един народ, говорещ на един език. От изток хората прииждат в земята Сеннаар (на долното течение на Тигър и Ефрат), и построяват град (Вавилон), и кула висока до небето „за да си създадат име“. Строителството на кулата е било прекратено от Бог, който „смесил“ езика на хората, поради което те престават да се разбират един друг. Хората не могли да достроят кулата, и се разпръскват по цялата земя. Така историята за вавилонската кула обяснява появата на различните езици след потопа.

Сказанията възникват не по-късно от началото на 2 хил. пр. Хр., тоест почти 1000 години преди литературния паметник, представляващ най-старото писмено свидетелство за тях (и отнасящо се към най-древните библейски текстове). Само някои мотиви от сказанията получават развитие при по-късните автори: изобразява се греховността на всичко „допотопно“, на цялото поколение строители и особено на вавилонците като врагове, в тази връзка се определя богоборческият характер на строителсвото на кулата. Основно се променя образът на Бога, мотивът за неговата враждебност се измества от засилването на справедливостта му, разпръскването на хората се изобразява не само като възмездие и от опасение от чове??ката сила, а като благодеяние и Божи промисъл. Сюжетът има многобройни митологични паралели. ??зреченията: „вавилонско стълпотворение“ и „смесване на езиците“ са в речниците на много езици.

Много библеисти свързват легендата за вавилонската кула със строителството на храмове-кули в този регион. Кулите са наричани зикурати. Върховете им служат за религиозни обреди и астрономически наблюдения.

Вавилонската кула представлява най-високият зикурат (91 метра), който се намирал във Вавилон. Наричал се Етеменанки „Дом, между небето и земята“. Ассирийския цар Синахериб през 689г. Пр.Хр. превзема Вавилон и Етеменанки започва да се ру??и. Зикуратът е възстановен от Навуходоносор II. След унищожението на Юдея, евреите биват преселени във Вавилон. Макар да липсват доказателства, не е изключено евреите да участват във възстановяването на Вавилонската кула.

„Греховността“ на строителите на вавилонската кула е свързана с негативното отно??ение на евреите към Вавилон, както и с възгордяването на хората в стремежа им да достигнат Бог. Градът е политически и военен противник на евреите. В Библията Вавилон става символ на греха. В „откровението на Йоан Богослов“, се появява терминът „вавилонска блудница“: „и на челото ? пи??е??е име: тайна, Великият Вавилон, майка на блудници и мерзост земна“ (Откр. 17: 5).

А сега и за картините „ВАВ??ЛОНСКАТА КУЛА“

Вавилонската кула е предмет на две картини с маслени бои от Питер Брьогел Стари . Те показват построяването на Вавилонската кула , която според Книгата на Битие в Библията е кула, построена от унифицирана, моно-езични човечеството като знак за тяхното постигане, и да ги предпази от разсейване: „?? рекоха  „Хайде, нека се построи град, и кула с прекрасното си на небесата, и нека направи име за себе си, в противен случай ние ще се разпръснат по лицето на цялата земя.“ (Битие 11: 4).

??зобразяването на Bruegel на архитектурата на кулата, с многобройните си арки и други примери за инженерни Роман , е уми??лено напомня на римския Колизеум , които християните от време оно видяха едновременно като символ на високомерие и на преследване.

Картините на  Bruegel изглеждат като атрибут на крайния неуспех на Кулата на инженерни затруднения, а не на внезапни (божествено) причинени езикови различия. Въпреки че на пръв поглед кулата изглежда стабилна със серия от концентрични стълба, при по-внимателно разглеждане е видно, че нито един от слоевете са залегнали в истински хоризонтална повърхност, а напротив, кулата е изградена като възходяща спирала.  Въпреки това, работниците в картината са изградили арки , перпендикулярни на земята, като по този начин ги правят нестабилни, както и могат да се видят няколко арки които се разпадат.  По-тревожен може би е фактът, че основата и долните слоеве на кулата не е била завър??ена а по-високите етажи нече са изградени.

The Tower of Babel, Kunsthistorisches Museum, Vienna . „Вавилонската кула“ е изложена в Музея на изкуствата, Виена, рисувана 1563г., 114х155см, м.б./д.
Другата картина от Брьогел, наречена „Малката“ Вавилонската кула, рисувана 1563, е в музей Boijmans Ван Beuningen в Ротердам. 60х74,5см, м../д.

всичко за Питър Брьогел Стари (просто натиснете върху името)

Питър Брьогел Стари, Вавилонската кула, 1563, м.б./д., 114х155cm

Ето и втората картина от Брьогел, която се намира в Ротердам, Museum Boymans-van Beuningen, маслени бои, дърво, 60х74,5см, 1563

Питър Брьогел Стари, 1563, м.б./д., 60х74,5, Ротердам

Но имам и още за Вавилонската кула:

ЕВропейския Парламент, Брюксел, вдъхновение от Вавилонската кула

Брьогел и Европейския Парламент

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *